A kosár üres

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

amely Tóth Eszter e.v. (a továbbiakban Eladó) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (a továbbiakban Vevő) között létrejövő szerződés általános feltételeit tartalmazza.

 

Az Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

 

Az Általános Szerződési Feltételek a webáruházban elhelyezett ÁSZF linkre kattintva érhető el. Eladó fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek külön értesítés és indoklás nélküli módosítására. Vevő felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek módosítását kövesse. A módosítást követően a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

 

Eladó

 

Név: Tóth Eszter egyéni vállalkozó

Székhely: 8000 Székesfehérvár Nagyszombati utca 115.

Telefon: +36-30-531-6307

E-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kamara: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Web: www.ingyom-bingyom.hu

Adószám: 66320618-1-27

Tárhely szolgáltató: MediaCenter Hungary Kft. Székhely: 6000. Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A szerződés elektronikus úton való megkötésének technikai lépései

 

1. Regisztráció

A vásárlás regisztrációhoz kötött, a Vevőnek az első vásárlás előtt regisztrálnia kell magát a webáruházban. A regisztrációhoz szükséges adatokat teljeskörűen ki kell tölteni. A webáruház kínálatának megtekintése és a vásárlói kosár megtöltése nem kötött regisztrációhoz.

 

Regisztrációt követően a rendszer a megadott elektronikus levélcímre egy visszaigazoló levelet küld. Az ebben található linkre kattintva aktiválható a regisztráció. A regisztrációban szereplő adatok később – bejelentkezés után – módosíthatók.


2. Bejelentkezés

A webáruház regisztrált felhasználói vásárlás előtt felhasználói nevük és jelszavuk megadásával jelentkezhetnek be a webáruházba. Ha a felhasználó elfelejtette a jelszavát, a felhasználói név vagy a regisztrációhoz használt elektronikus levélcím megadásával a rendszer automatikusan új jelszót küld erre az elektronikus levélcímre.

 

3. Vásárlás

A vásárlás lépései:

- a megrendelni kívánt áruk és szolgáltatások kosárba helyezése,

- megrendelés ellenőrzése,

- Általános Szerződési Feltételek elfogadása,

- kuponok érvényesítése(amennyiben rendelkezésre áll)

- szállítási és számlázási adatok megadása,

- szállítási, átvételi mód kiválasztása,

- fizetési mód kiválasztása,

- megrendelés végleges elküldése: információk a vásárlással kapcsolatos további teendőkről,

- megrendelés visszaigazolása az elektronikus levélben.

 

Vevő a megrendelés végleges elküldésével kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megrendelésre az adott megrendelés időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

 

Eladó a megrendelhető áruk és szolgáltatások körét és darabszámát korlátozhatja.

 

Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését a Vevő felé elektronikus úton visszaigazolja. A megrendelés Vevő által történő végleges elküldése és a megrendelés megérkezésének visszaigazolása még nem minősül szerződéskötésnek. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

Eladó akkor fogadja el a megrendelést, ha Vevő a meg rendeléshez szükséges valamennyi információt helyesen Eladó rendelkezésére bocsátotta a regisztráció során vagy a megrendelés időpontjában. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal, az ebből eredő költségeket a Vevő viseli, illetve köteles megtéríteni Eladó részére.

 

A megrendelés elfogadását vagy elutasítását Eladó külön elektronikus levélben igazolja vissza Vevő felé. A megrendelés Eladó által történő elfogadása esetén a szerződés létrejön. A megrendelés elfogadására irányuló elektronikus levél hiányában is létrejön a szerződés akkor, ha Eladó a megrendelt terméket vagy szolgáltatást leszállítja Vevő részére.

 

A megrendelést Vevő bejelentkezést követően utólag is megtekintheti, kinyomtathatja. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződést Eladó iktatja és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi.

 

Szerződéskötés magyar nyelven lehetséges.

 

A megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek és később sem hozzáférhető írásos formában.

 

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök

 

Eladó a vásárlást bármely lépésnél megszakíthatja. Ennek megfelelően Vevő a megrendelés végleges elküldése előtt bármely megelőző lépést módosíthat.

 

Eladó a megrendelés ellenőrzését külön lépésben is biztosítja Vevő részére, ahol Vevő a teljes megrendelést, azaz a kosár teljes tartalmát áttekintheti, valamennyi tétel darabszámát módosíthatja, illetve a tételeket törölheti. A megrendelés végleges elküldésére csak ezt követően kerülhet sor.

A leadott megrendelést a termék kézhezvételéig indoklással e-mailben lehetőség van töröltetni.

 

Vételár

 

A vételár mindig a kiválasztott áru vagy szolgáltatás mellett feltüntetett ár. A webáruházban feltüntetett árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, mivel Eladó adózási formája kisadózó. Amennyiben a terméket, illetve szolgáltatást egyéb közterhek is terhelik, a feltüntetett árak ezeket is tartalmazzák.

 

Eladó fenntartja a webáruházban feltüntetett árak változtatásának jogát azzal, hogy a változtatás a webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A változtatás a már megrendelt áruk és szolgáltatások vételárát nem befolyásolja, kivéve a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben.

 

Eladó a már megrendelt áruk és szolgáltatások vételárára vonatkozóan is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve bármely tévedés miatt a webáruházban feltüntetett vételár eltér a hivatalos árlistájában foglaltaktól, amely megtekinthető Eladó székhelyén. Ebben az esetben Vevő elállhat a szerződéstől, de kártérítési igényt nem érvényesíthet Eladóval szemben.

 

A webáruházban feltüntetett árak nem tartalmazzák a járulékos költségeket, különös tekintettel a fuvardíjra, szállítási költségre, postaköltségre, a vételár kiegyenlítésével kapcsolatos díjakra. A járulékos költségek Vevőt terhelik, az elfogadott megrendelés teljes vételára a termékeknek és szolgáltatásoknak a járulékos költségekkel növelt vételára.

 

A webáruházban megvásárolható szolgáltatásokat Eladó közvetített szolgáltatásként is nyújthatja.

 

A termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó járulékos költségeket, különösen a fuvardíjat, szállítási költséget és postaköltséget Eladó közvetített szolgáltatásként a kosár tartalma végén, a megrendelt tételektől elkülönítve egy összegben jeleníti meg és ennek megfelelően számlázza.

 

Fizetés

 

Vevő a járulékos költségekkel növelt teljes vételár kifizetésénél az alábbi fizetési módok közül választhat:

 

 

1. Utánvétel

Az elfogadott megrendelés vételára a postai úton történő szállítást követő átvétel időpontjában a postai kézbesítőnek készpénzben fizetendő. Utánvéttel történő postázási igényét a Vevőnek külön kell jeleznie e-mailben. (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

2. Átutalás

Vevőnek az elfogadott megrendelés vételárát az Eladó által történő teljesítést megelőzően van lehetősége átutalással kifizetni. Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít. Eladó egyedi megállapodás alapján Vevő kérésére ettől eltérő fizetési határidőt is megállapíthat.

 

Vevő az átutalás közlemény rovatában feltünteti a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Vevő viseli. Eladó vállalja, hogy hiányzó vagy hibás megrendelésszám esetén kísérletet tesz a megrendelés azonosítására, de az azonosítás sikertelensége esetén Eladót semmilyen felelősség sem terheli. Amennyiben a megrendelés azonosítása a vételár, vagy annak adott részletét követő 30 napon belül sem jár sikerrel, Eladó köteles az igazoltan felmerült költségeivel (például banki átutalás költsége, postaköltség, stb.) csökkentett összeget arra a bankszámlára visszautalni, amelyről az érkezett.

 

3. Készpénz

Készpénzzel történő fizetésre az alábbi esetekben van lehetőség:

- Futárral történő szállítás esetén az átvétel időpontjában a futárnak készpénzben.

- Személyes átvétel estén Eladó székhelyén pénztári befizetéssel.

 

Eladó fenntartja a jogot bármely fizetési mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

A számla minden esetben az áru, illetve szolgáltatás átadásával, teljesítésével egyidejűleg kerül átadásra Vevő részére.

Eladó a fizetés lebonyolítása céljából általa igénybevett szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként nyújtja és számlázza Vevő részére.

 

A vételár kifizetésével kapcsolatban Eladó által felszámított, Vevőt terhelő díjak, költségek:

1. Utánvétel: A mindenkor hatályos postai díjszabásoknak megfelelően. A rendelést követően kerül kiszámításra a csomag súlyának megfelelően.

2. Átutalás: Eladó nem számít fel díjat.

3. Készpénz: Eladó nem számít fel díjat.

4. Bankszámlára történő befizetés: A díjat a számlavezető bank határozza meg és számítja fel a befizetés során. A Vevőt az Eladó ennek összegéről e-mailben tájékoztatja.

Bruttó 5.000,- Ft (azaz ötezer forint) feletti megrendelés esetén Eladó egyik esetben sem számít fel díjat.

 

Az új jogszabály megtiltja, hogy az eladó által kínált fizetési mód igénybevétele után fizetendő díjat meghaladó további díjat terheljen a fogyasztóra!

 

Szállítás, átvétel

 

Szállítási határidő a webáruház adott termékről, illetve szolgáltatásról szóló oldalán megtalálható. A szállítási határidő a vételár Eladó bankszámláján történő jóváírásától számítandó, több részletben történő fizetés esetén a teljes vételár kiegyenlítésétől.

 

Vevő kizárólag Magyarország területére kérhet szállítást. Ettől eltérő szállítási címre történő szállítás Eladó és Vevő egyedi megállapodását követően lehetséges.

 

Vevő az alábbi szállítási, illetve átvételi módok közül választhat:

1. Posta

A vételár Eladó bankszámláján történő jóváírását követően normál postai küldeményként vagy postai utánvéttel(külön kell jelezni e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) egyidejűleg történik. Eladó az ugyanazon megrendelésben megrendelt tételeket több küldeményre bontva is postázhatja, amennyiben a megrendelés teljes súlya a 2000 grammot meghaladja. Postázás minden héten: hétfőn, szerdán és pénteken. A Vevő külön kérésére a csomag feladás időpontja ettől eltérhet, amennyiben fontos, hogy a csomag mielőbb odaérjen. Vevőnek ezt jeleznie kell Eladó felé e-mailben vagy telefonon.

 

2. Futár kerékpárral

A szállítás előre egyeztetett időpontban történik. A szállítási mód ingyenes. Vevő kizárólag székesfehérvári és kisfaludi címre kérhet biciklis futárral történő szállítást. Eladó fenntartja a jogot, hogy az időjárási körülmények tekintetében, vagy egyéb indokkal a kiszállítás időpontját megváltoztassa vagy törölje. Vevő a szállítási módot ennek tudatában választhatja. Eladó az ugyanazon megrendelésben megrendelt tételeket több küldeményre bontva is küldheti, amennyiben a megrendelés teljes súlya a 2000 grammot meghaladja.

 

3. Személyes átvétel

Eladó székhelyén, előre egyeztetett időpontban, valamint munkanapokon 18 óra után a megrendelés elfogadását követő 2 héten belül. Amennyiben az átvétel nem történik meg a két hetes időszakon belül, eladó mentesül a megrendelés teljesítése alól.

 

Vevő kötelezettséget vállal a megrendelt termék, illetve szolgáltatás átvételére. Az ennek elmulasztásából eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket (pl. ismételt kiszállítás, munkaidőn kívüli szállítás, visszaszállítás, stb.) Vevő viseli.

 

Vevő köteles az átvétel időpontjában a küldeményt tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Az ellenőrzés a termékhez, illetve szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumentumokra (pl. jótállási jegy, használati utasítás, stb.) is kiterjed. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt Eladó nem fogad el.

 

Eladó fenntartja a jogot bármely szállítási mód átmeneti szüneteltetésére vagy végleges megszüntetésére.

 

Eladó a szállítás és átvétel lebonyolítása céljából általa igénybevett szolgáltatásokat közvetített szolgáltatásként nyújtja és számlázza Vevő részére.

 

A szállítás és átvétel kapcsán Eladó által felszámított, Vevőt terhelő díjak, költségek:

1. Posta: a küldemények típusától és súlyától függő mindenkor hatályos postai díjszabás szerint küldeményenként.

2. Biciklis futár: Eladó nem számít fel díjat. Ingyenes.

3. Személyes átvétel: Eladó nem számít fel díjat. Ingyenes.

 

Eladó egyik esetben sem számít fel díjat ugyanazon megrendelés minden teljes bruttó 10.000,- forintjára (azaz tízezer forintjára) jutó egy darab küldemény után.

 

Elállási jog

 

Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A Vevő a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

 

A Vevő az elállási jogát

- termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított tizenkét hónap elteltéig gyakorolhatja. A tizenkét hónap elállási idő akkor áll fenn, ha az Elállási Nyilatkozatminta rendelkezésre bocsátása nem történt meg.

 

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az Eladó azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

Vevő kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén jogosult az elállási jog gyakorlására.

 

Eladó és Vevő eltérő megállapodása hiányában Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogot

 

  • - olyan termék értékesítése esetében, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó.
  • - olyan zárt csomagolású termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • - olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • - olyan lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele esetében, ahol az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta;
  • - olyan a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Vevő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vevő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

 

Természeténél fogva nem szolgáltatható vissza különösen, de nem kizárólag az a termék, amely a visszaküldést követően ismételten már nem értékesíthető más vásárló részére. Ennek oka lehet többek között a rendeltetésszerű használatbavétel által okozott, visszafordíthatatlan változás is.

 

Az elállási jog a 2014. március 15-én hatályba lépő 45/2014 (II. 26.) kormányrendelet mellékletében található Elállási Nyilatkozatminta felhasználásával is gyakorolható.

 

Elállási Nyilatkozatminta:

(a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az Eladó részére az Általános Szerződési Feltételekben megjelölt címekre, postai levél vagy elektronikus levél formájában)

Címzett: Terméket értékesítő neve és e-mail címe, melyet az Általános Szerződési Feltételekben megtalál az Eladó adatainál.

Alulírott(ak) kijelentem (kijelentjük), hogy gyakorlom (gyakoroljuk) elállási jogomat (jogunkat) az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében: itt jelölje meg az adott szerződés tárgyául szolgáló termék(ek) nevét

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: Itt jelölje meg a helységet és az elállás dátumát.

 

Elállási jog gyakorlása esetén a Vevő köteles a dolgot haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

Az Eladó pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni a fogyasztó által megfizetett teljes összeget.

 

Egyéb tájékoztatás

 

A szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről szóló tájékoztatás, használati utasítás, a használattal járó veszélyekről szóló tájékoztatás a konkrét árucikk gyártójának információs oldaláról, dokumentációjából ismerhető meg. Ennek esetleges pontatlanságáért az adott termék gyártója felelős.

 

A termékek és szolgáltatások webáruházban történő megjelenítése nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, Eladót ajánlati kötöttség nem terheli.

 

Panaszok érvényesítésének helye, módja: írásban postai úton, faxon vagy elektronikus levélben az alábbi elérhetőségeken:

Név: Tóth Eszter

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Nagyszombati utca 115.

Mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A kiegészítő szolgáltatásokról (pl. alkaltrész, javítás) szóló tájékoztatás a webáruház adott termékről, illetve szolgáltatásról szóló oldalán megtalálható. Ennek hiányában az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz kiegészítő szolgáltatás nem kapcsolódik.

 

A webáruházban nincsenek nemesfémből készült termékek. Az arany, ezüst, bronz, réz megnevezések minden esetben a termékek színére vonatkozik!!!

 

Jótállás, szavatosság

 

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

 

Eladó elérhetővé teszi az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozó rendelkezésére álló információt, az adott termék magyarországi forgalmazójával vagy gyártójával együtt.


Eladó a felkínált termékek és szolgáltatások gyártói vagy forgalmazói által elérhetővé tett információkért és a gyártók vagy forgalmazók magatartásáért – különösen, de nem kizárólag az üzleti tisztesség követelményeinek való megfelelést, a kiszolgálás módját, a közölt adatok valódiságát, megbízhatóságát, pontosságát, teljességét vagy naprakészségét, a webáruházban kínált termékek vagy szolgáltatások minőségét - semmilyen felelősséget nem vállal.


A termékek, szolgáltatások bemutatása kizárólag tájékoztató jellegű, a termék forgalmazója vagy gyártója által közölt adatokon alapul, melyre tekintettel annak pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

Vevő tudomásul veszi, hogy a webáruházban megvásárolt termékek és szolgáltatások rendeltetésszerű használatáért, valamint jogszavatosságáért, kizárólag és közvetlenül a termék, illetve szolgáltatás azon gyártója, illetve forgalmazója vállalja a felelősséget, amely gyártó, illetve forgalmazó a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó számára értékesítette, vagy más módon az Eladó által üzemeltetett webáruházban megvételre kínálta. Eladó kizárólag abban az esetben teljesít jótállási és szavatossági kötelezettségeket, ha a terméknek Eladó a gyártója, illetve a szolgáltatást Eladó közvetlenül nyújtja, továbbá a terméknek Eladó az első magyarországi forgalomba hozója.

Az adott termék, vagy szolgáltatás gyártója, illetve forgalmazója a jótállási és szavatossági idő alatt fellépő hibákat a termék, illetve szolgáltatás leírásában, jótállási, szavatossági vagy garancia levelében, más egyéb ilyen iratában meghatározott módon és határidőben a vonatkozó jogszabályok rendelkezési szerint javítja, az esetlegesen hibás eszközöket kicseréli. 

Vevő tudomásul veszi, hogy szavatossági, vagy jótállási igényét a termék, szolgáltatás gyártója, illetve forgalmazója felé közvetlenül köteles írásban vagy személyesen jelezni.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó a hozzá beérkező panaszokat és bejelentéseket kizárólag továbbítja az adott termék, illetve szolgáltatás gyártójának, illetve forgalmazójának. Eladó részére beküldött panasz nem jelenti és nem helyettesíti a termék gyártójával, illetve forgalmazójával szembeni igényérvényesítés jogszerű megindítását és jogszabály szerinti hatályosulását.

 

Ha egy Vevő szavatossági vagy jótállási igényét akarja érvényesíteni, az Eladó köteles erről jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szerződéskötés időpontját és a hiba leírását is. Amennyiben Eladó elutasítja a Vevő erre irányuló igényét, akkor a Vevő a gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat.

 

Eladó köteles a javítást, vagy a cserét 15 napon belül elvégezni, vagy mással elvégeztetni. Amennyiben a 15 nap eredménytelenül telik el, akkor a fogyasztó visszakövetelheti a vételárat.

 

Adatvédelem

 

Eladó a regisztráció és/vagy a megrendelés során a Vevő által megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezései szerint kezeli.

 

Az adatok Vevő által nem megfelelő biztonsággal történő kezeléséért a felelősség Vevőt terheli.

Vevő felhatalmazza Eladót, hogy a megrendelés teljesítése érdekében beszállítóinak átadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat, amely személyek ezen adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatják.

 

Szerzői jog


A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. A honlapon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a webáruház grafikai megjelenése és grafikai elemei, a webáruházban megvásárolható termékek és szolgáltatások neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések csak a webáruházban történő vásárlás céljára szolgálnak.


Minden egyéb felhasználás Eladó, illetve a termékek és szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.

 

Eladó felelőssége

 

Eladó nem vállal felelősséget a webáruháznak, valamint annak tartalmának elérhetőségéért és működéséért. Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Eladó nem vállal felelősséget olyan hibák esetén, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. Eladó nem vállal felelősséget a webáruház használata során fellépő szoftver, kommunikációs, vagy egyéb technikai hibákért.

 

Eladó nem vállal felelősséget az elírási hibákért, a webáruházban elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért, különös tekintettel a téves ármegjelölésre.

 

Eladó nem vállal felelősséget a webáruház adatainak és információinak felhasználásából, továbbadásából vagy nem elérhetőségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért.

A webáruházban található képek minták, az eltérésekért Eladó felelősséget nem vállal.

 

Eladó fenntartja magának a jogot a webáruház részleges vagy teljes megszüntetésére, megváltoztatására és szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, az ebből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károkért Eladó felelősséget nem vállal.

 

Eladó nem vállal felelősséget a webáruház honlapjáról elérhető más internetes honlapok tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget az Eladó honlapjára mutató más internetes honlapok tartalmáért.

 

Vevő felelőssége


Vevő kijelenti, hogy az Internet technikai és műszaki korlátait ismeri, a technológiával együtt járó hibalehetőségeket és kockázatokat elfogadja. Ennek megfelelően tudatában van annak, hogy az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége nem garantálható.

 

Vevő felelőssége a számítógépén tárolt adatok megvédése, különös tekintettel a webáruházba való bejelentkezéshez szükséges adatokra. Eladó nem vállal felelősséget a felhasználói adatok Vevő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. Vevő felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával az Eladónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el.

 

Vevő köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni, különös tekintettel a szállítási címre. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat Vevő viseli.

 

Vevő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut és szolgáltatást tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az Általános Szerződési Feltételekben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Vevő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket és károkat a Vevő viseli.

 

Eladó tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Vevő a megrendelés ellenértékét teljes mértékben meg nem fizeti. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén Vevő köteles Eladó tulajdonjogát bejelenteni és erről Eladót haladéktalanul értesíteni.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó számlájának lejárati határidejét követő időpontban Eladónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Vevő részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (szolgáltatásokra) vonatkozóan. Vevő köteles Eladó jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Eladó részére. Vevő kijelenti, hogy Eladó tulajdonjog igényét nem vitatja.

 

Közvetített megrendelések

 

Vevő elfogadja, hogy egyes – a webáruházban ennek megfelelően feltüntetett – termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseket nem Eladó teljesíti, hanem az ezekre a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseket harmadik személyek felé közvetíti, a megrendelés elfogadása és Vevő erről történő értesítése a harmadik személy feladata.

 

Ezekben az esetekben a szerződés nem Vevő és Eladó között, hanem Vevő és a megadott harmadik személy között jön létre. A termékekkel és szolgáltatásokkal, továbbá a pénzügyi elszámolással kapcsolatos kötelezettségek kizárólag a harmadik személyt terhelik, Eladó ezeknek a kötelezettségek harmadik személy által történő teljesítéséért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Eladó fenntartja a jogot, hogy a közvetített megrendelések esetében a webáruház egyes funkcióit korlátozza vagy felfüggessze, különös tekintettel a fizetési, szállítási és átvételi módokra.

 

Kedvezmények

 

A különböző kedvezményeket: kuponok, egyedi akciók stb. - egymással nem lehet összevonni.

 

Egyéb

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

- A távollevők között kötött szerződésekről szóló a fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet. A rendelet kizárólag a fogyasztói szerződésekre vonatkozik.

- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

- Online békéltető testületek elérhetősége:

http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-services/index_hu.htm

http://www.bekeltet.hu/1-Hirek/269-Online-vitarendezes

 

 

Az ügyvéd által készített Általános szerződési feltételek és az Adatvédelmi és -kezelési szabályzat szerzői védelem alatt álnak. Másolásuk és felhasználásuk semmilyen formában nem megengedett!

 

A vevő az adásvétel céljából az általános szerződési feltételeket tárolhatja és szükség esetén előhívhatja. Az oldal tetején a dátum mellett elhelyezett PDF ikon-ra kattintva letöltheti vagy kérheti e-mailben(Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) avagy telefonon: +36-30-531-6307.

 

Adatkezelés nyilvántartási számai:

- NAIH-69287/2013.

- NAIH-69288/2013.

 

Adatvédelmi- és kezelési szabályzat 

Oldalainkat 84 vendég és 0 tag böngészi